We leerden voor de eerste maal over honderdtallen en tientallenAlvorens met de blokken oefeningen tot 1000 te maken mogen we eerst met de blokken torens bouwen.
Schoolfeest 'WAT ALS ...'